Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta ŁukaszykNauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF
w Obornikach w roku szkolnym 2019/2020

Nazwisko, imię, symbol
 

Dyrektor szkoły
Bartol - Janasek Justyna - (Ba)

Wicedyrektor szkoły
Łukaszyk Elżbieta - (Se)

Psycholog szkolny

Renata Murawicz

Pedagog
Młodożyńska Katarzyna - (Mł)

Bibliotekarz
Katarzyna Siwicka - Jóźwiak - (Si)

Logopeda
Mierzbiczak Magdalena - (M)

Terapia Pedagogiczna
Januchowska Jolanta - (Ja)

Kierownik świetlicy
Gliniany Bożena - (Gl)

Wychowawcy świetlicy
Steinke Katarzyna - (Ks)
Andrzejewska Danuta - (An)
Endler Anita- (NA)
Aldona Dąbrowska - (DA)

Edukacja wczesnoszkolna
Hartel Magdalena - (HM)
Kramer Beata - (Kr)
Krupka Violetta - (V)
Nowak Aldona - (Nk)
Przymuszała Mariola - (Pr)
Stachowiak Lucyna - (St)
Szczepska Krystyna - (Sa)
Turostowska Lucyna - (T)
Troszczyńska Izabela - (TR)
Leśnik Kamila - (LK)
Łowicka Małgorzata - (Ło)
Nowacka Joanna - (AJ)
Mroczkiewicz Justyna - (Mr) - zajęcia muzyczno - vocalne
Nowaczyk Violetta - (No) - zajęcia plastyczne
Łukaszyk Elżbieta - (Se) - FAM
Zawierzyński Marek - (ZM) - szachy
Ziętkowska Karolina -  (ZK) - j. angielski
Bartol Maciej - (MB) - j. angielski
Podlecka Małgorzata - (Po) - religia
Niezgodzki Dominik - (ND) - religia
TadeuszKatarzyna - (TA) - korekta + Mały Mistrz
Kos Małgorzata - (KO) - Mały Mistrz
Adamczyk Joanna - (AJ) - programowanie

Języ polski
Polarczyk Katarzyna - (PO)

Język angielski
Rybarczyk Ewa - (Ry)
Szczepanek Małgorzata - (MS)
Bartol Maciej - (MB)

Matematyka
Walch Wanda - (W)

Historia
Sobaszek Arletta - (SO)

Przyroda
Grzechowiak Julita - (G)

Technika
Busz Beata - (Bu)

Informatyka
Zawierzyński Marek - (ZM)

Plastyka
Violetta Nowaczyk - (No)

Muzyka
Mroczkiewicz Justyna- (Mr)

Wychowanie fizyczne
Arciszewski Marek - (Ar)
Kos Małgorzata - (KO)
Jarysz Joanna - (JJ)
Przybysz Katarzyna - (PK)

WDŻ
Zwolińska Izabela - (ZW)

Religia
Niezgodzki Dominik - (ND)
Podlecka Małgorzata - (Po)

Oddział przedszkolny klasy "0"
Hanna Dobrzyńska - (Db)
Emilia Piasecka, Natalia Szcześniak
 
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK