Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta Łukaszyk



Podręczniki r.szk. 2014/

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK