Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszHarmon.Pracy Szkoły 2021

W załączniku znajduje się Harmonogram Pracy Szkoły rok szkolny  2021/2022
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK