Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszPoczet 2011/2012

Poczet Sztandarowy
W I semestrze przedstawiciele Samorządu Szkolnego wzięli udział w następujących uroczystościach regionu:

W październiku Poczet Sztandarowy wziął udział w uroczystej mszy na Rynku z okazji rocznicy powołania Karola Wojtyły na papieża.

11 listopada reprezentował szkołę w Parku Bohaterów II Wojny Światowej oraz uczestniczył w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę.

6 stycznia, Poczet Sztandarowy wziął udział w apelu przy Pomniku Powstańców Wielkopolski z okazji rocznicy wyzwolenia Obornik.


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK