Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszKonkurs Fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Piękno natury

I. Przepisy ogólne

 1. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematem konkursu.
 2. W Konkursie może brać udział każdy uczeń klas 5 - 6 naszej szkoły.
 3. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 fotografii.
 2. Fotografie należy złożyć na Konkurs w terminie do 30 listopada 2014.
 3. Format fotografii – A5. Do zrobienia zdjęcia mogą być użyte następujące funkcje aparatu: makro, portret lub pejzaż. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 4. Każda fotografia musi zostać oznaczona w pokazany poniżej sposób:

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

            Na fotografiach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. Terminarz

 1. Termin składania prac mija dnia 30 listopada 2014 roku. Należy składać je do Pani Magdaleny Kasperek. Fotografie złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 2. Organizator powoła Jury Konkursu (Jury) w dniu 30 listopada 2014 roku.
 3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 5 grudnia 2014 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 4. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 6 grudnia 2014. Wystawa  wszystkich prac trwać będzie  do końca I semestru roku szkolnego 2014/2015.

IV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Prace zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie nagrodzeni otrzymają nagrody.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania złożonych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie naszej szkoły
 2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania prac złożonych na Konkurs.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK