Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna Jarysz"Młodzież zapobiega Po

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

31 marca 2012 roku w Parkowie Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadziła eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Uczestnicy reprezentujący swoje gminy musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Naszą szkołę reprezentowali: Weronika Błasiak z klasy V C oraz Igor Krzyżaniak z klasy VI B.
Po teście pisemnym oraz odpowiedziach ustnych wyłoniono zwycięzców. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: III miejsce - Weronika Błasiak, VIII miejsce Igor Krzyżaniak.
 Zdjęcia z konkursu znajdują się w galerii szkoły.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK