Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszPoczet 2012/2013

W skład Pocztu Sztandarowego w Roku Szkolnym 2012/2013 weszli uczniowie
z klasy V A:

Eliasz Szczepski
Oliwia Kąkol
Michalina Lisiecka

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK