Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszKonkurs EDI z matematyki

Konkurs z matematyki Edi Pingwin odbędzie się 21.11.2014 r.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani S. Baum i p. M. Kasperek do 29 października 2014 r.
Koszt udziału to 8,50 zł od ucznia.
Serdecznie zapraszamy!

Konkursy z matematyki przeprowadzane są w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. 

Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0.

Dla najlepszych uczniów EDI przygotował atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.edi.edu.pl/regulamin-56.html

Zakres tematyczny:

Klasa IV szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 3.
2. Działania na liczbach naturalnych:

·         dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie pamięciowe oraz sposobem pisemnym,

 • dziesiątkowy system pozycyjny,
 • rzymski system zapisywania liczb,
 • miary czasu.

 3. Figury geometryczne:

 • punkt, prosta, odcinek, mierzenie odcinków,
 • kąty i ich mierzenie,
 • proste prostopadłe i proste równoległe.

Klasa V szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 4.
2. Liczby naturalne:

 • systemy zapisywania liczb,
 • rachunek pamięciowy,
 • rachunek pisemny,
 • podzielność liczb,
 • zaokrąglanie liczb. 

3. Figury geometryczne: 

 • kąty wierzchołkowe i kąty przyległe,
 • symetria w otoczeniu człowieka. 

4. Ułamki zwykłe:

 • skracanie i rozszerzanie,
 • porównywanie,
 • dodawanie i odejmowanie,
 • mnożenie i dzielenie,
 • działania na ułamkach.

 

Klasa VI szkoły podstawowej
1. Zakres materiału z klasy 5.
2. Liczby naturalne: 

 • działania na liczbach naturalnych,
 • średnia arytmetyczna liczb. 

3. Własności figur płaskich: 

 • prosta, kąty,
 • trójkąty,
 • czworokąty. 

4. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych: 

 • dodawanie i odejmowanie,
 • mnożenie i dzielenie,
 • przybliżenia dziesiętne,
 • działania łączne na ułamkach,
 • prędkość, droga, czas. 

5. Pola wielokątów: 

 • trójkąta,
 • czworokąta,
 • dowolnego wielokąta.

 

 

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK