Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszBezpieczny Internet

"Bezpieczny Internet", to projekt kampanii prowadzonej w szkole od marca do grudnia 2012 roku.

Cele projektu:
- pomoc Rodicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu,
- zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom,
- zdobywanie przez nauczycieli i rodziców podtawowej wiedzy na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych,
- pozyskanie certyfikatu "Szkoła Bezpiecznego Internetu"
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK