Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszNauczyciele

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF
w Obornikach w roku szkolnym 2022/2023

(imię, naziwsko, symbol)
 

Dyrektor szkoły
Justyna Bartol - Janasek (Ba)

Wicedyrektor szkoły
Joanna Jarysz - (JJ)

Psycholog szkolny

Renata Murawicz (Mu)

Pedagog
Katarzyna Młodożyńska - (Mł)

Bibliotekarz
Katarzyna Siwicka - Jóźwiak - (Si)

Logopeda
Magdalena Mierzbiczak - (M)

Terapia Pedagogiczna
Jolanta Januchowska - (Ja)

Terapia Sensoryczna
Olga Ratajczak-Kukuła

Kierownik świetlicy
Bożena Gliniany - (Gl)

Wychowawcy świetlicy
Danuta Andrzejewska - (An)
Endler Anita - (AN)
Aldona Dąbrowska - (DA)
Magdalena Dylawerska - (DY)
Damaris Bednarz - (DK)

Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Hartel - (HM)
Beata Kramer - (Kr)
Violetta Krupka - (V)
Mariola Przymuszała - (Pr)
Lucyna Stachowiak - (St)
Ewa Kabat - (Kb)
Lucyna Turostowska - (T)
Izabela Troszczyńska - Bulak  - (Tr)
Małgorzata Łowicka  - (Ło)
Emilia Piasecka - (Pe)
Natalia Ziętkowska - (Nz)
Kamila Leśnik - (LK)
Justyna Mroczkiewicz  - (Mr) - zajęcia muzyczno - vocalne
Violetta Nowaczyk  - (No) - zajęcia plastyczne
Marek Zawierzyński  - (ZM) - szachy
Anita Białas - (AB) - język angielski
Katarzyna Tadeusz-Kolanus - (TA) - gimnastyka korekcyjna
Maciej Bartol - (MB) - j. angielski
Małgorzata Podlecka  - (Po) - religia
Dominik Niezgodzki  - (ND) - religia
Katarzyna Tadeusz - (TA) - korekta
Marek Arciszewski - (Ar) - Mały Mistrz
Małgorzata Kos  - (KO) - Mały Mistrz
Joanna Jarysz - (JJ) - Mały Mistrz


Oddział "0"
Dorota Stec - (DS)
Ewa Kabat - (Kb)
Natalia Jaskuła- (NJ)
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK