Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszAktualności

Ubezpieczenie dzieci od NNW Compensa r.szk. 2023/2024

Przypominamy o możliwości ubezpieczenia dziecka w roku szkolnym 2023/2024. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce z prawej strony - Ubezpieczenie Compensa.
Polisa jest dobrowolna i można z niej skorzystać lub ubezpieczyć dziecko w inny sposób.
Rodzice w czterech krokach mogą samodzielnie zawrzeć ubezpieczenie. W załącznikach jest instrukcja dla rodzica oraz hasło jakie należy wpisać w pierwszym kroku po kliknięciu na link. Link jest aktywny tylko do 30 września 2023 r. 
link:    https://szkola.compensa.pl/ dla Placówki pod następującym hasłem: 533569

Ubezpieczenie jest ważne od 01.09.2023  do 31.08.2024 (data nie ulega modyfikacji) .

Ubezpieczenie można zawierać już dziś.
Ważne:
*Rodzeństwo
Jeżeli rodzic ma dziecko które chodzi do żłobka, przedszkola, szkoły średniej itp, to na jednym linku, za jednym podejściem może ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci, które są w wieku od  0 do 26rż (uwaga... dzieci które nie kontynuują nauki lub które pracują nie mogą być ubezpieczone na tym produkcie).
*DLA UBEZPIECZONEGO (dzieci, młodzież)
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
zawał serca i udar mózgu,
usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
utonięcie,
atak epileptyczny,
omdlenie  -> jest w zakresie ubezpieczenia, o to pytali rodzice najczęściej w roku ubiegłym

* SPORTY W UBEZPIECZENIU SZKOLNYM
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu
Ochrona działa podczas uprawiania sportu w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach
sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.
ZAROBKOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, o ile osoba, która go uprawia,
otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne
Sporty takie jak np:
jazda konna, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai
chi, aikido, kursy samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych
są w zakresie!!!

Wyłączone z odpowiedzialności są: krav maga, boks, MMA
*KOSZTY LECZENIAniezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
z tytułu:

• udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
• wizyt i honorariów lekarskich;
• pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
• nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;
• transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium
• zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych

Komentarze (0)

Dodał: Targosz Karolina   |   25.07.2023, 09:11

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK