Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Elżbieta ŁukaszykAktualności

Konsultacje z nauczycielami

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (jeśli pojawi się taka potrzeba) oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Konsultacje mogą być indywidualne lub w małych (12-osobowych grupach). Konsultacje mogą mieć charakter wyjaśnienia materiału, którego zrozumienie w trakcie nauki na odległość mogło przysporzyć niektórym uczniom trudności albo mogą odbyć się z powodu usystematyzowania ocen potrzebnych do klasyfikacji (np. poprawienie ocen, zaliczenie zaległych prac).

Nauczyciele danych przedmiotów zostali zobowiązani do przeprowadzenia analizy potrzeb klasy i ustalenia, czego dana grupa uczniów szczególnie potrzebuje. Po ustaleniu planu, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o terminie przez nauczyciela.

Wszyscy uczniowie, którzy w tych dniach będą uczestniczyć w konsultacjach muszą posiadać Państwa oświadczenie dostępne na stronie szkoły.

Uczniowie przebywając na terenie szkoły zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego: muszą zasłaniać usta i nos, przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce, należy utrzymywać dystans między innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły.

W dniach 16 - 18 czerwca w związku z egzaminem ósmoklasistów zostają zawieszone zajęcia zdalne.

Komentarze (0)

Dodał: Targosz Karolina   |   22.05.2020, 08:24

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK