Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszAktualności

OBIADY- Informacje organizacyjne

Płatności za obiady majowe regulujemy do 10 czerwca 2021r. przelewem na konto szkoły. Szczegółowa informacja dotycząca kwoty płatności podana zostanie  w aplikacji KidsUp.
Wszelkie sprawy związane z dożywianiem (zgłaszanie nieobecności dziecka np. z powodu choroby, kwarantanny, wycieczki szkolnej) rodzice /opiekunowie prawni/załatwiają tylko poprzez aplikację KidsUp.
W związku z powyższym wszyscy, którzy chcą korzystać z obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 od września będą zobligowani do zainstalowania tej aplikacji.
Prosimy zatem o jej instalację już w czerwcu. Pozwoli to skrócić okres adaptacji do nowych warunków i przyzwyczai Państwa do jej funkcjonalności, a tym samym usprawni pracę szkoły w zakresie wyżywienia.

Komentarze (0)

Dodał: Justyna Bartol   |   01.06.2021, 10:42

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK