Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszAktualności

Opieka stomatologiczna

Od listopada organ prowadzący podpisał porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej przez Mediroot Urszula Korzeniowska z Wągrowca.
Do dnia 29.11.2021 r. rodzice, którzy nie chcą w/w opieki zobligowani są do złożenia pisemnego sprzeciwu (wzór w załączniku). Sprzeciw dostarczamy do wychowawcy klasy.

Komentarze (0)

Dodał: Targosz Karolina   |   22.11.2021, 12:30

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK